Hipodróm Krieau v roku 1919 počas Derby, v ktorom dominoval Baka v sulke s Charliem Millsom (foto: Allgemeine Sport-Zeitung)

140. výročie vzniku Viedenského klusáckeho spolku

10. apríla 2014 uplynie presne 140 rokov odo dňa, kedy sa uskutočnila ustanovujúca schôdza Viedenského klusáckeho spolku (Wiener Trabrenn-Verein/WTV). Túto udalosť si pripomína dostihový deň 6. apríla 2014 vo viedenskom Krieau, kde bude odbehnutých 11 klusáckych dostihov vrátane ceny venovanej tomuto výročiu. Bohatý sprievodný program ponúkne dostihy s dvojsedadlovými sulkami pre VIP a záujemcov z publika, rôzne kultúrné vystúpenia, dostihy ponikov v sulkách a pestré atrakcie pre deti.

 

Prvé klusácke dostihy vo Viedni boli organizované na prelome 50. a 60. rokov 19. storočia a to v réžii združení pozostávajúcich z viedenských občanov. Miestom konania týchto dostihov bola Hlavná aleja (Hauptallee) vo viedenskom Pratri. V období takto organizovaných dostihov nastal zlom v roku 1873, kedy sa vo Viedni konala Svetová výstava - Expo. Ako jedna zo sprievodných aktivít bol naplánovaný dostihový deň s tromi medzinárodnými klusáckymi dostihmi pre jednozáprahy, dvojzáprahy a fiakre (dostihy profesionálnych kočišov). Organizáciou dostihov bol poverený gróf Kálmán Hunyady (1828 – 1901), vnuk Józsefa Hunyadyho, ktorému patrí prvenstvo v organizácii cvalových dostihov v Uhorsku (1814).

 

Dostihy boli odbehnuté 22. septembra 1873 a  vysoké dotácie prilákali početné pole domácich aj zahraničných záprahov. Napriek pondelkovému dňu bol o zápolenia veľký divácky záujem, tak zo strany aristokracie, ako aj zo strany občanov Viedne. Práve tento záujem bol podnetom pre vznik spolku, ktorý by pravidelne organizoval klusácke dostihy. Ustanovujúca schôdza nového združenia sa uskutočnila 10. apríla 1874 a za prezidenta Viedenského klusáckeho spolku bol zvolený gróf Kálmán Hunyady. Prvé dostihy v organizácii WTV sa uskutočnili 29. mája 1874. Víťazkou prvých dostihov organizovaných týmto spolkom sa stala 12-ročná tmavá hnedka Jenny, ktorá vzdialenosť 2 345 viedenských siah (cca 2 ¾ anglickej míle) zvládla v čase 7 minút 41 sekúnd.

 

Tento rok znamenal začiatok postupného rozmachu klusáckeho športu v Monarchii. Štyri roky neskôr bolo otvorené nové klusácke závodisko Krieau, ktoré nahradilo dovtedy používanú aleju v Pratri. V roku 1884 sa prvýkrát vo Viedni konala najvýznamnejšia chovateľská skúška klusáka - klusácke derby, ľahkou víťazkou sa stala plnokrvná Andal z chovu a v majetku grófa Miklósa Esterházyho.

 

Do dnešného dňa fungujúci spolok mal kľúčový vplyv na rozvoj klusáckeho športu jednak v hlavnom meste Rakúska, ako aj v celej krajine, keď napr. koncom 19. storočia formou dotácií podporoval vidiecke klusácke spolky. V rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie zase svojou otvorenou politikou umožňoval nájsť uplatnenie aj pre uhorských majiteľov a chovateľov, keďže počiatočný vývoj klusáckeho športu v Uhorsku nebol taký priamočiary ako v Rakúsku, a zažil mnoho pádov.

 

Dedičstvo pôvodného spolku pretrváva do súčasnosti, kedy vo Viedni dochádza  k viacerým významným zmenám. V roku 2012 bola v rámci renovácie skrátená dĺžka trate na 1000 metrov. Začali sa behať štedro dotované dostihy pod hlavičkou francúzskeho PMU, vnútro dostihového oválu sa využíva na koncerty a v okolí Krieau dochádza k realizácii investično-stavebných aktivít, pričom všetky tieto kroky znamenajú finančné zabezpečenie budúcnosti klusáckeho športu vo Viedni.

 

Gabo

Diskusia k článku

Pre prispievanie musíte byť prihlásený