Prvý zväzok Klusáckej plemennej knihy Rakúsko-Uhorska (1897)

Začiatky chovu klusáka

Prvý zväzok Klusáckej plemennej knihy Rakúsko-Uhorska (Österreichisch-ungarisches Traber Zuchtbuch) bol vydaný v roku 1897 vo Viedni. Vypracoval ho Rudolf Winkler a pokrýval obdobie od počiatkov chovu klusákov v Monarchii začiatkom 80. rokoch 19. storočia až do roku 1896. Do skončenia 1. svetovej vojny a vzniku nových nástupnických štátov Monarchie boli vydané ešte ďalšie tri zväzky (2. – 1903 , 3. – 1909, 4. – 1918).

 

V oficiálnych klusáckych dostihoch, ktoré boli organizované v Monarchii od konca 50. rokov 19. storočia, štartovali kone rôznych pôvodov, pričom dominovali hlavne domáce polokrvníky zemského chovu, neskôr ruské a americké klusáky. Cieľom plemennej knihy bolo zhromaždiť informácie o narodených potomkoch klusákov a ponúknuť komplexný obraz o rakúsko-uhorskom klusáckom chove, za začiatok ktorého sa považuje narodenie prvých potomkov klusáckych plemenníkov.

 

Stalo sa tak v roku 1883, kedy sa narodili traja potomkovia plemenníka Sanosa, ruského klusáka neznámeho veku a pôvodu. Jeho majiteľom bol barón Oscar Ritter von Záhony, ktorý kone choval v Gorici (tal. Gorizia), nachádzajúcej sa na území dnešného Talianska. Napriek skromným výsledkom tejto chovateľskej sezóny možno považovať 1883 za začiatok chovu klusáka v Rakúsko-Uhorsku, a to aj napriek tomu, že sa v odbornej literatúre zvykne uvádzať rok 1884.

 

 

Ročné počty plemenníkov v období od 1882 do 1897 (zdroj: Traber-Zuchtbuch)

 

Vtedy nastal kvantitatívny skok a v plemennej knihe možno nájsť už 20 registrovaných klusákov. K Sanosovi (opätovne trojica potomkov) pribudol ďalší ruský plemenník Pann (dvaja potomkovia), ďalšie dve žriebätá boli registrované po neznámych plemenníkoch ruskej krvi. Väčšina narodených klusákov (13 z 20) však bola po plemenníkovi Cupidovi, ktorý bol prvým predstaviteľom americkej krvi v chove Rakúsko-Uhorska. Okrem tohto prvenstva mu patria aj ďalšie dve naj: je to plemenník, ktorý mal v prvom zväzku plemennej knihy zaregistrovaných najviac potomkov (vyše 140) a jeho majiteľ, gróf Alajos Dessewffy, bol chovateľ s najväčším počtom zaregistrovaných klusákov (takmer 230).

 

 

 

Podiel jednotlivých plemien kobýl v 1. zväzkom plemennej knihy (zdroj: Traber-Zuchtbuch)

 

Centrá chovu klusákov na území Slovenska do roku 1897

V období, ktoré pokrýval 1. zväzok plemennej knihy, sa na území dnešného Slovenska nachádzali dve veľké centré chova klusáka. Jedným z nich bol barón Haupt-Stummer, ktorého chov v Klátovej Novej Vsi so 46 registrovanými žriebätmi bol piatym najväčším v Rakúsko-Uhorsku.

 

Chovateľskou trojkou danej doby bol Guido Lipthay, ktorého žrebčín sa nachádzal v Trávnici, v dnešnom okrese Nové Zámky. Väčšina z takmer 70 registrovaných žriebät bola po plemenníkoch Pann alebo France's Alexander. Žrebčín bol v druhej polovici 90. rokov 19. storočia zrušený a mal byť z dôvodu nedostatočnej a nestabilnej dostihovej prevádzky v Uhorsku presunutý do Rakúska. Najvýraznejším odchovancom žrebčína bol vraník Csillag, jeden z najlepších trojročiakov v roku 1896 a vysoký favorit rakúskeho Derby o rok neskôr. V 3300 metrov dlhej chovateľskej skúške pod vedením svojho amerického trénera Jamesa Browna skončil na druhom mieste (v tempe 1:37,4) za Benefizom s Klemensom Edererom.

 

 

 

Americký plemenník France’s Alexander (zdroj: Allgemeine Sport-Zeitung, 1887)

 

Uvedené dve veľké centrá však neboli jediné miesta, kde sa chovali klusácke kone. Gróf Károly Esterházy začal v tomto období s chovom klusáckych koní v Abraháme (okres Galanta), kde neskôr vybudoval aj modernú tréningovú dráhu. Výraznejšie sa v chove angažoval až neskôr, začiatkom 20. storočia, rovnako ako aj gróf Géza Andrássy, ktorého žrebčín sa nachádzal v Parchovanoch (okres Trebišov). Okrem vyššie vymenovaných mien a miest možno v prvom zväzku klusáckej plemennej knihy Monarchie nájsť ešte zhruba menších 15 chovateľov z územia dnešného Slovenska, s jedným až tromi registrovanými žriebätami.

 

 

 

Tréningová dráha v Abraháme (zdroj: Das goldene Buch des Renn-, Reit- und Traber-Sport)

 

Plemenná kniha online

Prvý zväzok klusáckej plemennej knihy Rakúsko-Uhorska je od augusta 2014 prístupný na adrese zuchtbuch.trotdb.info. Umožňuje vyhľadávanie registrovaných žriebät a ich pôvodov podľa mena, roku narodenia alebo podľa začiatočného písmena mena. Databáza čiastočne obsahuje aj údaje z ďalších zväzkov plemenných kníh, tie však nie sú úplné.

 

Gabo

Diskusia k článku

Pre prispievanie musíte byť prihlásený